Prawo karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i w postępowaniu przed sądem I i II instancji. Kancelaria zapewnia również pomoc prawną i reprezentuje Klientów w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego w tym zwłaszcza w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych w internecie. Usługi kancelarii obejmują w szczególności:

  • Udzielanie porad prawnych na każdym etapie postępowania przygotowawczego i postępowania przed sądem.
  • Przygotowywanie pism procesowych na etapie postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem I i II instancji.
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu przygotowawczym i procesie karnym przed sądem I i II instancji, oraz organami ścigania (policją, prokuraturą, etc.), zarówno w roli obrońcy oskarżonego (obwinionego) jak i pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego.
  • Reprezentowanie Klientów na etapie postępowania wykonawczego m.in. w zakresie pomocy w odroczeniu kary, uzyskaniu przerwy w jej odbywaniu lub uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia.
  • Doradztwo i pomoc prawna, w tym reprezentowanie Klienta w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu przed sądem I i II instancji, w sprawach z oskarżenia prywatnego (m.in. naruszenie dóbr osobistych w internecie, w tym zniesławienie i znieważenie).