Sprawy gospodarcze

Z uwagi na fakt, że coraz bardziej popularne stają się przedsięwzięcia gospodarcze z udziałem członków najbliższej rodziny doradzamy w jaki sposób w zabezpieczyć interesy Klienta i członków jego rodziny, zwłaszcza w kontekście odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W tym celu w szczególności doradzamy w doborze optymalnej formy prawnej działalności gospodarczej do rodzaju działalności prowadzonej przez Klienta oraz pomagamy w prawidłowym sporządzeniu treści statutów spółek lub dostosowaniu już istniejących statutów do potrzeb Klientów. Sporządzamy dla Klientów umowy we wszelkiego rodzaju transakcjach handlowych. Doradzamy także w sporach dotyczących prowadzonej działalności lub wynikających z niewykonywania umów. Kancelaria posiada bogatą ofertę usług nakierowanych na obsługę działalności gospodarczej, obejmującą w szczególności:

  • Sporządzanie i opiniowanie projektów umów.
  • Przygotowywanie i negocjowanie sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanej części, w tym przygotowywanie projektów umów, porozumień etc.
  • Due dilligence przedsiębiorstw.
  • Pomoc prawna przy windykacji należności.
  • Przekształcanie, łączenie i podział spółek.
  • Doradztwo i pomoc prawna przy rozwiązywaniu sporów lub wykonywaniu umowy.
  • Doradztwo w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Doradztwo w zabezpieczeniu udziałów wspólnika w spółce kapitałowej.