Adwokat Marek Hnatyszyn

Marek Hnatyszyn

Adwokat

Założycielem Kancelarii Marek Hnatyszyn w Szczecinie jest adwokat Marek Hnatyszyn. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2010 – 2012 odbył aplikację adwokacką w jednej z renomowanych kancelarii w Poznaniu. Został wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, po czym przeniósł siedzibę zawodową do okręgu Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki kapitałowej.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej Klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych, która obejmuje między innymi stałe doradztwo prawne, przygotowywanie opinii prawnych i reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami i organami administracji.

Do specjalności adwokata Marka Hnatyszyna należą szeroko rozumiane sprawy gospodarcze, w tym w szczególności rejestracja spółek prawa handlowego oraz ich późniejsza kompleksowa obsługa prawna. W swej karierze przeprowadzał due diligence przedsiębiorstwa, a także doradzał Klientom przy transakcjach obejmujących sprzedaż przedsiębiorstwa oraz zbycie udziałów w spółce prawa handlowego. Pomaga Klientom w rozpoczęciu działalności gospodarczej, w tym Klientom planującym działalność gospodarczą z członkami najbliższej rodziny, doradzając w wyborze optymalnej formy prawnej jej prowadzenia. Doradza także funkcjonującym już spółkom oraz zarządom spółek w sprawach dotyczących bieżącej działalności, w tym w sprawach z zakresu prawa pracy, z uwzględnieniem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazu konkurencji.

Włada językiem angielskim.

Adwokat Marek Hnatyszyn współpracuje z Kancelarią Kiel Legal w Poznaniu i jest Dyrektorem Biura tej Kancelarii w Szczecinie.