Prawo administracyjne

Klientom kancelarii oferujemy również usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Pomoc prawną oferujemy na każdym etapie sprawy. Usługi świadczone przez kancelarię obejmują w szczególności:

  • Bieżące doradztwo i sporządzanie opinii prawnych.
  • Sporządzanie pism wszczynających postępowanie administracyjne jak i pism w toku postępowania administracyjnego, w tym skarg i odwołań.
  • Reprezentację Klienta w postępowaniach przed organami administracji publicznej.
  • Sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych na decyzje, działania lub bezczynność organów administracji i reprezentacja Klienta w postępowaniach przed tymi sądami.
  • Sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i reprezentacja Klienta w postępowaniu przed tym sądem.