Własność intelektualna i prawo autorskie

Kancelaria posiada wiedzę i doświadczenie w dziedzinie majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych. Sporządzamy umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich lub o korzystanie z tych praw (tzw. umowy licencyjne). Doradzamy autorom oraz pracodawcom zatrudniającym autorów w zakresie ochrony ich praw w szczególności poprzez:

  • Sporządzanie opinii prawnych.
  • Negocjowanie warunków i opracowywanie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umów licencyjnych na korzystanie z utworu w tym programów komputerowych.
  • Sporządzanie i opiniowanie umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich lub umów o korzystanie z majątkowych praw autorskich (umowy licencyjne).