RODO

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem wymogów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W ramach obsługi Kancelaria oferuje:

 • przeprowadzenie audytu w siedzibie klienta obejmującego identyfikację procesów przetwarzania danych osobowych, rodzaju i kategorii danych osobowych przetwarzanych przez klienta oraz podstawy prawnej przetwarzania,
 • analizę umów, klauzul, dokumentów, w tym dokumentacji pracowniczej, stosowanych przez klienta pod kątem zgodności z RODO;
 • analizę stosowanej przez klienta dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych oraz dostosowanie jej do wymogów RODO,
 • sporządzenie wymaganej prawem dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych zgodnej z wymogami wynikającymi z RODO, w tym:
  1. rejestr czynności przetwarzania (art. 30 RODO),
  2. rejestr naruszeń (art. 33 ust. 5 RODO),
  3. politykę ochrony danych,
  4. instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
  5. wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  6. wzór klauzul informacyjnych,
  7. wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  8. wzór upoważnień do przetwarzania danych,
 • przeprowadzenie analizy ryzyka w celu ustalenia czy klient zobowiązany jest do dokonania oceny ryzyka w stosownie do treści art. 35 RODO, oraz ewentualne wsparcie klienta w dokonaniu oceny ryzyka w rozumieniu art. 35 RODO,
 • opracowywanie procedur wewnętrznych ja np. polityka kluczy, procedura obiegu dokumentów itp.
 • przeprowadzenie szkoleń dotyczących praw i obowiązków wynikających z RODO,
 • bieżące doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych i prowadzenia dokumentacji dot. ochrony danych osobowych.