Prawo Cywilne

Zapewniamy kompleksową obsługę w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. W szczególności pomagamy naszym Klientom w windykacji należności oraz dochodzeniu ich praw wynikających z umów. Doradzamy Klientom w sprawach spornych już na etapie przed procesowym, oraz uczestniczymy i wspieramy Klienta w negocjacjach dotyczących polubownego zakończenia sporu. Ponadto udzielamy porad prawnych z zakresu prawa cywilnego na każdym etapie sprawy a także przed dokonaniem czynności cywilnoprawnych. Usługi świadczone przez kancelarię obejmują w szczególności:

  • Udzielanie porad prawnych na wszystkich etapach sprawy.
  • Doradzanie i uczestniczenie w negocjacjach, w tym w negocjacjach przed sądowych.
  • Pomoc prawną w dochodzeniu zobowiązań, odszkodowań oraz windykacji należności.
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed sądem I i II instancji.
  • Doradztwo i pomoc prawną, w tym reprezentowanie Klientów przed sądem I i II instancji w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych, w tym naruszenia dóbr osobistych w internecie.
  • Doradztwo i pomoc prawną, w tym reprezentowanie Klientów przed sądem I i II instancji w sprawach dotyczących uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
  • Doradztwo i pomoc prawną w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności.