Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria oferuje pomoc zarówno pracownikom jak i pracodawcom. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach wynikających ze stosunku pracy przed sądami powszechnymi jak i organami administracji. Zakres usług kancelarii obejmuje:

  • Udzielanie porad prawnych z zakresu prawa pracy na każdym etapie sprawy.
  • Reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniu przed sądem I i II instancji.
  • Opracowywanie i opiniowanie projektów umów o pracę, umów o dzieło, umów zlecenia i kontraktów menadżerskich.
  • Opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania oraz regulaminów korzystania z mienia pracodawcy, z uwzględnieniem indywidualnych wymagań Klientów.
  • Opracowywanie umów o zachowaniu w poufności tajemnicy przedsiębiorstwa, umów o zakazie konkurencji oraz umów o powierzeniu pracownikom mienia pracodawcy.
  • Opracowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem jak i rozwiązaniem stosunku pracy (umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, aneksy do umów, etc.)
  • Sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed sądem I i II instancji.