Prawo rodzinne i spadkowe

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz w sprawach dotyczących spadku. Świadczymy również pomoc prawną w sprawach dotyczących alimentów. Usługi świadczone przez kancelarię we wskazanych wyżej sprawach obejmują w szczególności:

  • Udzielanie porad prawnych i reprezentowanie Klienta w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego.
  • Udzielanie porad prawnych i reprezentowanie Klienta w sprawach alimentacyjnych, zarówno w sprawach o podwyższenie alimentów jak i dochodzenia oraz egzekucji zaległych alimentów.
  • Udzielanie porad prawnych i reprezentowanie Klienta w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka, w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem oraz w sprawach o przysposobienie.
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz zachowek.